• Nhìn nhà máy AP từ trên cao

Tin tức – Sự kiện

Cập nhật những thông tin mới nhất từ Anova Pharma
GIỚI THIỆU DÒNG SẢN PHẨM TACA ĐẾN HTX CHĂN NUÔI VÀ  THỦY SẢN GÒ CÔNG

GIỚI THIỆU DÒNG SẢN PHẨM TACA ĐẾN HTX CHĂN NUÔI VÀ THỦY SẢN GÒ CÔNG

(AP) Ngày 06/03/2019, Anova Pharma phối hợp cùng HTX CHĂN NUÔI VÀ THỦY SẢN GÒ CÔNG đã tổ chức thành công buổi họp mặt giới thiệu sản phẩm TACA cho trại và hộ chăn nuôi tại 6/6 Nguyễn Trọng Dân, KP4, P3, Thị xã Gò Công, Tiền Giang

Công Ty Thành Viên

Tập đoàn Anova với 10 công ty thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực
CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> THÀNH NHƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH NHƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> ANOVA PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN
ANOVA PHARMA

CÔNG TY LIÊN DOANH <br /> BIO-PHARMACHEMIE

CÔNG TY LIÊN DOANH
BIO-PHARMACHEMIE

CÔNG TY LIÊN DOANH<br /> ANOVA JV

CÔNG TY LIÊN DOANH
ANOVA JV

CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> ANOVA BIOTECH

CÔNG TY CỔ PHẦN
ANOVA BIOTECH

CTY CP PHÂN PHỐI KỸ <br /> THUẬT ANOVA TECH

CTY CP PHÂN PHỐI KỸ
THUẬT ANOVA TECH

CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> ANOVA TRADE

CÔNG TY CỔ PHẦN
ANOVA TRADE

CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> ANOVA FEED

CÔNG TY CỔ PHẦN
ANOVA FEED

CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> ANOVA FARM

CÔNG TY CỔ PHẦN
ANOVA FARM

TỔNG CÔNG TY <br /> MÍA ĐƯỜNG II - CTCP

TỔNG CÔNG TY
MÍA ĐƯỜNG II - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> ANOVA AGRI BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ANOVA AGRI BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN <br />ANOVA MILK

CÔNG TY CỔ PHẦN
ANOVA MILK

CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> ANOVA SAFE FOODS

CÔNG TY CỔ PHẦN
ANOVA SAFE FOODS