Tin tức – Sự kiện

Cập nhật những thông tin mới nhất từ Anova Pharma
AP TỔ CHỨC CHO TOÀN THỂ CBCNV DU LỊCH DÃ NGOẠI TẠI ĐẠI NAM - LẠC CẢNH VĂN HIẾN.

AP TỔ CHỨC CHO TOÀN THỂ CBCNV DU LỊCH DÃ NGOẠI TẠI ĐẠI NAM - LẠC CẢNH VĂN HIẾN.

(AP) Ngày 08/06/2019, toàn thể nhân viên Anova Pharma cùng gia đình đã có buổi du lịch dã ngoại tại khu du lịch Đại Nam - Lạc Cảnh Văn Hiển ở Bình Dương.

Công Ty Thành Viên

Tập đoàn Anova với 10 công ty thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực
CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> THÀNH NHƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH NHƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> ANOVA PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN
ANOVA PHARMA

CÔNG TY LIÊN DOANH <br /> BIO-PHARMACHEMIE

CÔNG TY LIÊN DOANH
BIO-PHARMACHEMIE

CÔNG TY LIÊN DOANH<br /> ANOVA JV

CÔNG TY LIÊN DOANH
ANOVA JV

CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> ANOVA BIOTECH

CÔNG TY CỔ PHẦN
ANOVA BIOTECH

CTY CP PHÂN PHỐI KỸ <br /> THUẬT ANOVA TECH

CTY CP PHÂN PHỐI KỸ
THUẬT ANOVA TECH

CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> ANOVA TRADE

CÔNG TY CỔ PHẦN
ANOVA TRADE

CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> ANOVA FEED

CÔNG TY CỔ PHẦN
ANOVA FEED

CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> ANOVA FARM

CÔNG TY CỔ PHẦN
ANOVA FARM

TỔNG CÔNG TY <br /> MÍA ĐƯỜNG II - CTCP

TỔNG CÔNG TY
MÍA ĐƯỜNG II - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> ANOVA AGRI BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ANOVA AGRI BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN <br />ANOVA MILK

CÔNG TY CỔ PHẦN
ANOVA MILK