SẢN PHẨM DÀNH CHO GIA SÚC

FENXY ORAL

FENXY ORAL

ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, TOI, HEN VÀ VIÊM PHỔI
TYLOSIN

TYLOSIN

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI - TIÊU CHẢY
NEO-PEC

NEO-PEC

ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY TRÊN GIA SÚC
SG.LINPEC

SG.LINPEC

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, VIÊM RUỘT HOẠI TỬ TRÊN HEO
NORXACIN

NORXACIN

ĐẶC TRỊ CRD, VIÊM RUỘT - TIÊU CHẢY
C.F.G

C.F.G

ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY
COLIGEN

COLIGEN

ĐẶC TRỊ TỤ HUYẾT TRÙNG, TIÊU CHẢY
SG.NECOVIT

SG.NECOVIT

ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG (E. COLI), PHÂN VÀNG NHỚT
CEFA-DEXA

CEFA-DEXA

ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG HÔ HẤP